O školní družině

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, aktivního trávení volného času. Čtyři oddělení jsou umístěna ve staré budově školy, tři další jsou na nové budově ZŠ. Při své činnosti s dětmi využívá školní hřiště, zahradu, tělocvičnu a další prostory školy.

Vychovatelky

 • Dana Lukešová
 • Ivana Marušincová
 • Dobroslava Lávičková
 • Kateřina Burešová
 • Martina Havlíčková
 • Monika Ježková
 • Karolína Kopecká

Asistentky ve ŠD

 • Mgr. Milena Maršnerová
 • Petra Bubeníková
 • Michaela Novotná
 • Alena Dvořáková

Informace pro rodiče

Co potřebuje dítě do školní družiny?

 • svačinu a pití (svačí se v 15:00, doplnění pití zajistí vychovatelka)
 • oblečení na ven dle ročního období
 • kraťasy, tepláky, šusťáky
 • tričko, mikina , bunda
 • vhodná obuv na sportování a hry (terén po deštích rozbahněný)
 • staré tričko, zástěra pro výtvarné a pracovní činnosti

Všechno oblečení si děti uloží do svých šatních skříněk a vychovatelka dohlíží na převlékání. Doporučujeme oblečení podepsat.

Platba za školní družinu pro rok 2022/23

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání. Výše úplaty nesmí překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2022/23 je stanovena ve výší 220,- Kč za jednoho žáka za měsíc.

 • Platbu prvního pololetí ve výši 880,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec) prosíme zaslat do 15.9.2022.
 • Platbu druhého pololetí ve výši 1 320,- Kč (leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2023.

Družinu je nutné platit vždy za celé pololetí.

Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.