ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina » O školní družině

O školní družině

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, aktivního trávení volného času. Čtyři oddělení jsou umístěna ve staré budově školy, dvě další jsou na nové budově ZŠ. Při své činnosti s dětmi využívá školní hřiště, zahradu, tělocvičnu a další prostory školy.

Vychovatelky

  • Ivana Marušincová
  • Dana Lukešová
  • Dobroslava Lávičková
  • Širín Al Sabahová
  • Martina Havlíčková
  • Ludmila Švecová

Činnost družiny

INFORMACE PRO RODIČE

Provozní doba: ranní družina 6:30 - 7:35 (děti odvedeny do tříd)
odpolední družina 11:35 - 17:00

Režim ŠD – převzetí dětí od tř. učitelky
odchod na oběd (dle harmonogramu 1. třídy od 11:50 – 12:20)
relaxační, zájmové a výchovné činnosti
pobyt venku 13:30 – 15:00
spontánní činnosti 15:00 – 17:00
Kdy je možné vyzvedávat děti ze ŠD ? 12:30 – 13:30, 15:00 – 17:00
V době pobytu venku 13:30 – 15:00 mohou být děti na vycházce mimo areál školy a dítě nelze předat.
Co potřebuje dítě do školní družiny?
svačinu a pití (svačí se v 15:00, doplnění pití zajistí vychovatelka)
OBLEČENÍ NA VEN DLE ROČNÍHO OBDOBÍ
kraťasy, tepláky, šusťáky
tričko, mikina , bunda
vhodná obuv na sportování a hry (terén po deštích rozbahněný)
staré tričko , zástěra pro výtvarné a pracovní činnosti
Všechno oblečení si děti uloží do boxu ve své družině a vychovatelka dohlíží na převlékání.
Doporučujeme oblečení podepsat.

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2018/19
Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.Výše úplaty nesmí překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2018/19 je stanovena ve výší 200,- Kč za jednoho žáka za měsíc. Platbu prvního pololetí ve výši 800,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec) zaslat do 15.9.2018. Platbu druhého pololetí ve výši 1 200,- Kč (leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2019. Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík