Provoz družiny

Provozní doba

  • Ranní družina: denně - 6:30 hod. - 7:40 hod. (děti odvedeny do tříd)
  • Odpolední družina: od skončeného vyučování (11:35 hod. nebo 12:30 hod.) do 17:00 hod.

Režim školní družiny

  • převzetí dětí od tř. učitelky
  • odchod na oběd (dle harmonogramu 1. třídy od 11:50 – 12:20)
  • relaxační, zájmové a výchovné činnosti
  • pobyt venku 13:30 – 15:00
  • spontánní činnosti 15:00 – 17:00

Vyzvedávání dětí

  • děti je ze ŠD možné vyzvedávat v době 12:30 – 13:3015:00 – 17:00
  • V době pobytu venku 13:30 – 15:00 mohou být děti na vycházce mimo areál školy a dítě nelze předat.

Počet žáků

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (zákon č. 561/2004 Sb., Vyhl. č. 74/2005 Sb.).

Platba za umístění žáka v ŠD

Úplata za umístění žáka byla stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnou prováděcí vyhláškou. Pro školní rok 2022/2023 činí 220,- Kč za měsíc.