Budeme vystavovat v Památníku Lidice

Naše školní družina pracuje již třetí školní rok - stejně jako většina těchto zájmových zařízení v naší republice - podle svého vzdělávacího programu.

V její činnosti došlo k mnohým změnám, a také děti se věnují poněkud jinému režimu i skladbě rekreačních, zájmových a oddechových činností.

Program je dětem nabízen, nikdo není nucen věnovat se činnosti, která neodpovídá jeho představě. Žáci si vybírají a je jim umožněno rozvíjet individuální zájmy.

Výsledky své usilovné činnosti předvedou na výstavě, která proběhne v Památníku Lidice ve dnech 16.4.2009 - 15.5.2009.

Srdečně zveme širokou rodičovskou i ostatní veřejnost na slavnostní vernisáž, při které zazpívají naše děti.

Anna Holeyšovská

 

28. března 2009