Spolupráce pokračuje

Kroužek malých kaktusářů přivítal v pátek odpoledne milého hosta. Byl jím Ing. Antonín Novák, který přijel předat dětem důležité rady na začátku kaktusářské sezóny. Děti dostaly také dárek od ostatních členů Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Kladně - dva poslední výtisky časopisu "Kaktusy".

Hovořilo se o vysévání, vhodném substrátu, ošetřování rostlin a děti se pochlubily novými přírůstky do své sbírky, které mají umístěné v několika třídách školy.

Pěkné bylo vyprávění o tom, jak rostou kaktusy ve volné přírodě. Nezůstalo však u pouhého povídání o rostlinách. Hovořilo se o životě člověka v přírodě a s přírodou, o ničivých povodních i o dalších přírodních katastrofách.

Nikomu nevadilo, že čas, který byl stanoven pro konání kroužku, dávno uplynul. Stále zbývalo dořešit mnoho důležitých věcí a když nastal opravdový konec, nikdo nebyl smutný. Způsobil to slib, že příště přijdou za dětmi kaktusáři, kteří cestují za kaktusy do jejich domoviny v různých částech světa. Filmy a fotografie, které tam pořizují, přivezou ukázat dětem. Nechcete se také přijít podívat?

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

28. března 2009