Příprava na jaro

Jarní rovnodennost a začátek astronomického jara začne 20. března 2009 ve 12:43 SEČ.

Všichni se těší na dny, které přinesou kromě sluníčka a příznivějšího počasí také příjemný pohled na probouzející se přírodu.

Jak rozeznat nejrůznější jarní rostliny a rozdělit je na léčivé a život ohrožující? Jak rozpoznat drobný hmyz?  Která volně žijící zvířata jsou pro člověka nebezpečná? Jsou u nás vůbec taková? Jak je to se strachem ze zvířat?

Odpovědi na tyto i mnohé další otázky dali dnes dětem v mírném jarním předstihu pracovníci Naučného  střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna.

Hodinový výukový program byl zaměřen na vnímání rozmanitosti živé přírody. Získané informace a fakta uplatní děti v běžném životě při pobytu v lese, na louce, u vody nebo v horách. Při vyučování pak především v prvouce.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

19. března 2009