Beseda o ekologii

Při zájmové, rekreační i oddechové činnosti dětí dochází běžně k rozvíjení všech kompetencí, které mají úzký vztah k dopolednímu vyučování. To, co žáci slyší od svých učitelů, mohou v odpoledním čase dále rozvíjet, rozebírat, prakticky poznávat nebo slyšet prostřednictvím jiných osob.

Stejně tomu bylo dnes, kdy mezi děti ze všech oddělení školní družiny přišel doc. Ing. Karel Trnobranský,CSc.. Zaujal je velice poutavou přednáškou o vztahu člověka (živočichů obecně) s okolním životním prostředím. Zmínil se o zemském povrchu, vodním ekosystému a ovzduší. Děti měly možnost okamžitě diskutovat, hodnotit nevhodné chování člověka a na praktických příkladech dokazovat nutnost správného hospodaření se vším, co je okolo nás.

Za výbor životního prostředí MěÚ Buštěhrad se k besedě připojila také paní učitelka Jitka Fršlinková. Hovořila o tom, kde a jak mohou děti přispět při ochraně lesa, půdy nebo vody přímo v našem městě. Pak vyzvala žáky, aby na některé její otázky odpovídali v anglickém jazyce. Těm se tento nápad velice líbil, a tak ve stejné řeči zazněla i píseň, kterou se všichni se svými hosty rozloučili a poděkovali za návštěvu.


Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

2. října 2008