Výstava - uzavírání sezóny

Prodejní výstava kaktusů a sukulentů, pořádaná dětmi z kaktusářského kroužku školní družiny začala dnes, přesně v deset hodin dopoledne. Po žácích prvního stupně školy si ji prohlédli i ti starší a od 13,00 hodin byla zpřístupněna veřejnosti.

Děti se pochlubily výpěstky, kterým se věnují přímo ve škole, a také donesly své rostliny z domova. Snažily se odpovídat na dotazy dospělých, které se týkaly správného pěstování sukulentů a kaktusů.

Všichni jsme byli potěšeni návštěvou rodičů, stálých sponzorů, významných hostů, příznivců a přátel. Počet dospělých návštěvníků odhadujeme podle zápisů ve výstavní knize a množství rozdaných upomínkových předmětů na sedmdesát.

Nejen toto je výborné povzbuzení pro rozvíjení neobvyklé záliby dětí. Výstavu navštívil i předseda Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Kladně, Ing. A.Novák a nabídl nám kromě jiného i odbornou pomoc. Na další spolupráci se těšíme.

Výtěžek z prodejní akce bude rozdělen na tři části. První část zašleme dětem v Haparquilla, druhou darujeme na krmivo pro osvojeného sýce rousného, který žije v záchranné stanici AVES v Brandýsku u Kladna. Za třetí část nakoupíme ochranné prostředky pro rostliny a další kaktusářské pomůcky.


Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

30. září 2008