Den evropských jazyků

Páteční odpoledne bylo ve znamení zábavy a cizojazyčných i hudebních překvapení.

Děti ze všech oddělení se po obědě soustředily ve vestibulu staré budovy a pozdravily se jazykem, který v tento den ve škole zatím nezazněl. Krásná italština se ozývala z úst prvňáčků a nejstarších žáků. Nad její správnou výslovností bděla přísná Danielka, která se z Itálie do naší vlasti přistěhovala. Každého nekompromisně opravovala, a tak nezbývalo, než správně počítat, říkat názvy pokrmů nebo jmenovat dny v týdnu.

Děti z druhého oddělení zaujala španělština. (Také proto, že je úředním jazykem v Peru, kde mají všichni své kamarády.) Zazněly pozdravy s přáním dobrého dne i noci a opět se počítalo.

Krátká, ale velmi příjemná diskotéka s charakteristickou hudbou Itálie a Španělska se líbila všem.

Vlastní obrazovou i textovou prezentaci, která se vztahuje ke zvykům, symbolům, kulturním tradicím a zeměpisným zvláštnostem Itálie i Španělska si děti umístily  do svých oddělení, aby jim ještě po několk dnů připomínala dnešní příjemné chvíle.

Anna Holeyšovská

 

26. září 2008