Májový festival (1.)

Odpoledne 10.6. se děti z prvního oddělení zúčastnily soutěže s čarodějnicí Zubejdou, která je formou dopisu požádala o pomoc s výrobou čarovného lektvaru. Děti se rozdělily do týmů, pro které musely samy vymyslet název. Pak se učily zpaměti jazykolamy, které byly rozmístěny na stromech po školní zahradě. Za každý naučený jazykolam dostaly indicii, která je měla dovést k návodu, jak vyrobit čarovný lektvar z léčivých rostlin. Vše absolvovaly tak, že se neustále celý tým držel za ruce, které se nesměly rozpojit - trénovaly tak kooperaci.

Všem týmům se úkoly podařilo splnit, prokázaly tak jazykové, sociální i přírodovědecké schopnosti.

 

Kateřina Kaňková

vychovatelka

 

10. června 2016