Celé Česko čte dětem - host

V rámci celorepublikové kampaně, ve které jsme registrovanými členy, přišel dnes v pozdní odpoledne  mezi děti zajímavý host. Byl jím bývalý žák školy i školní družiny, nynější student VŠ ekonomické - Petr.

Rozhodl se, že dětem nebude předčítat, jak to učinili hosté v minulosti, ale že bude vyprávět příběh, který se stal. Začal vzpomínáním na školu, do které se nyní vrátil jako dospělý a přidal poutavé vyprávění ze svého života. Bylo o tom, jak se rozhodnul řešit a vyřešit svoji poruchu plynulosti řeči, které si každý všímal a jemu bránila v běžné komunikaci s kamarády, přáteli i zcela cizími lidmi.

Setkání s dnešním hostem bylo krátké, ale velmi obsažné. Podpořilo u žáků rozvoj morálně volních vlastností v oblasti překonávání překážek, dotklo se etiky mezilidských vztahů, komunikace, pozitivního hodnocení druhých. Děti měly možnost vnímat reálný vzor člověka, který zvítězil díky vlastní kreativitě a iniciativě, nad problémem obtížně řešitelným.

 

Anna Holeyšovská

 

 

 

 

25. listopadu 2015