Návštěva v Oáze

Ani prudký vítr a přeháňky neodradily skupinku žáků ze školní družiny před návštěvou zařízení pro seniory v Lidicích a názvem OÁZA.

Děti chtěly podpořit charitativní akci dospělých, která byla zaměřena na pomoc potřebným. Donesly starší, čisté a zachovalé šatstvo i další drobnosti.

Přijetí v Oáze bylo vřelé. Všichni jsme si mohli prohlédnout společenskou místnost. Byla vyzdobena vlastnoručně zhotovenými dekoracemi seniorů a připravovala se na odpolední výtvarný kroužek.

Před odchodem děti zazpívaly písničku o koze rohaté a slíbily, že jejich návštěva v Lidicích není poslední.

Děkuji všem rodičům za výraznou pomoc a podporu dětí, která přispěla k úspěchu celé akce.

Anna Holeyšovská

 

14. listopadu 2007