Zpívali jsme prezidentům

Dne 10.10.2012 se uskutečnila státní návštěva prezidenta České republiky, pana V. Klause a prezidenta Spolkové republiky Německo, pana J. Gaucka v Lidicích.

Oba prezidenti prošli územím vyhlazených Lidic ke hrobu mužů, kde položili věnce stejně,  jako u Pomníku dětských obětí války od akademické sochařky Marie Uchytilové.  

Po tomto důstojném a vážném aktu zazněla v podání dětského souboru Duha  moravská lidová píseň "Za horama svítá". Následovalo předání básně oběma prezidentům. Ta se jmenuje "Pro děti z Lidic", složilo ji sedm sedmiletých dívek a komu ji věnovaly, napovídá její název. 

Tato chvíle se stala předělem vážného a důstojného aktu, který většina žáků  sledovala na rozdíl od rodičů a všech ostatních dospělých, jen rozsahem svého dětského vnímání. 

Přítomnost dětí byla oceněna panem prezidentem J.Gauckem a nečekanou odměnou bylo přání pana prezidenta V.Klause o společné fotografování s celým souborem. 

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

Další fotografie jsou ve fotogalerii školní družiny.

 

10. října 2012