Celodružinový týdenní projekt

Mezinárodní den mateřského jazyka bude až 21. února, ale vzhledem k jarním prázdninám, proběhla jeho oslava ve všech odděleních již v tomto týdnu.

A bylo co slavit. Především naše mateřština si přišla na své. Je malebná, melodická, má mnoho zdrobnělin a zajímavých výrazových prostředků. Děti z prvních a čtvrtých ročníků se proto přímo vrhly do vlastní tvorby. Psaly příběhy, rýmovačky, básničky, pohádky, krátká vyprávění a vše doplnily obrázky.

Dalšími zkoumanými jazyky se stala němčina a italština ve druhém oddělení. Prvňáčci si užívali čínštiny, angličtiny a slovenštiny. Některá slova byla opravdu tajemná a odhalit co znamenají, stálo malé badatele mnoho sil. Samotné získávání nových informací zaujalo téměř všechny děti a přineslo mnoho údivu, úsměvů i nečekaných překvapení.

Prezentace proběhla 18.2.2011 ve vestibulu staré budovy. Došlo k vzájemnému předávání zajímavostí a poznatků, kterými je možné si zpříjemnit např. prázdninové cestování. Děti si společně zazpívaly známou anglickou a českou písničku. K oběma zatančily oblíbený tanec, aby se pak s úsměvem a dobrou náladou mohly rozejít domů.

Krásné prázdniny přejí všem dětem vychovatelky školní družiny.

Fotografie najdete také ve fotogalerii ŠD.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

18. února 2011