Koncert dobré vůle

Zcela zaplněný sál Lidické galerie přivítal děti našeho pěveckého souboru "Duha" 22.12.2010 v 17,00 hod.

Vystupovaly jako první  v programu slavnostního dětského koncertu dobré vůle. Po pásmu zpívaných a recitovaných koled i slovních taškařic, které se vztahují k období kolem Vánoc, zahrála hudební kapela ze ZUŠ Buštehrad "Perfect" a žáci ze stejné školy uvedli premiéru dětské opery Karkulka.  

Bylo velice zajímavé sledovat spolužáky, jak pečlivě a vzájemně naslouchají, vnímají výkony svých kamarádů a jak se povzbuzují. Všichni usilovali o co nejlepší výkon.

Své síly spojily děti dvou škol. Zpívaly a hrály, aby se mohla co nejdříve vrátit na své místo socha malé holčičky z "Památníku dětských obětí války", která byla v listopadu odcizena a jejíž autorkou je akademická sochařka Marie Uchytilová.

Výtěžek z dobrovolného vstupného činil více jak 11 000 Kč. 

Děkuji účinkujícím žákům, pedagogům ZUŠ Buštěhrad za hudební doprovod a hlavně rodičům, kteří své děti na tento koncert dovezli i v tomto velice náročném předvánočním čase.

Za všechny vychovatelky školní družiny přeji všem krásné Vánoce a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2011.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka

 

22. prosince 2010