Co nám počasí pokazilo

Nikdo ještě před měsícem netušil, že ve středu 15.12.2010 bude pro silné sněžení vyhlášen kalamitní stav. Plánované slavnostní setkání dětí s kaktusáři v Domu techniky Kladno se proto v odpoledních hodinách nemohlo uskutečnít. Děti z kaktusářského kroužku ale byly smutné jen do chvíle, než za nimi do družiny přijel předseda Klubu kaktusářů Kladno, pan Emil Zeman. Dovezl malé dárky od ostatních členů, ale i vzkaz, že návštěva se uskuteční v nejbližším možném termínu, nejspíše v průběhu měsíce ledna.

Následovala přednáška o notokaktusech a cestovateli V. A. Fričovi, který tento druh do Čech dovezl. Prvňáčci vyprávěli o svých pěstitelských zkušenostech a některá jejich sdělení byla opravdu zajímavá. Např. představa o tom, že z několka druhů a rodů kaktusů by mohla vzniknout vhodnou kombinací květináčů, tvarově i barevně zajímavá mozaika. Možná se o ni v jarních měsících pokusíme. 

V závěru dostaly nejstarší děti kaktusářská pexesa. Je to v podstatě miniaturní atlas, který obsahuje pojmenování rostlin a umožní jejich rychlejší zapamatování. Ostatním byly určeny malé příručky se stručnými a srozumitelnými radami, vztahujícími se k pěstování sukulentních rostlin. 

Při loučení jsme si pak vzájemně popřáli mnoho zdraví v roce 2011 a hodně v úspěchů v rozvíjení ušlechtilé záliby, která u dětí vytváří kromě jiného kladný vztah k živé přírodě.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka 

 

15. prosince 2010