Placení obědů ve školní jídelně

Ceny obědů

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se účtují ceny dle věku, kterého žáci dosahují ve školním roce, tedy během 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku. Pro názornost: pokud dítě nastoupí do školy ve věku 14 let, ale v průběhu školního roku dosáhne 15 let, potom se mu od začátku roku účtuje vyšší cena stravného.

skupina strávníků cena oběda
mladší žáci (7-10 let) 27,- Kč
starší žáci (11-14 let) 29,- Kč
žáci 15 let a více 34,- Kč
cizí strávníci 83,- Kč

Ceník jídel v MŠ

jídlo cena
přesnídávka 9,- Kč
oběd 24,- Kč
svačina 9,- Kč

Způsoby placení stravného

Platba se provádí v hotovosti pouze pro cizí strávníky. Stravné je třeba zaplatit poslední týden v měsíci předchozím, nejpozději však první den v aktuálním měsíci. PLATBU MŮŽETE USKUTEČNIT NEJPOZDĚJI DO 5. DNE V AKTUÁLNÍM MĚSÍCI!! Každý strávník zaplatí částku za celý měsíc. Peníze za odhlášené obědy se na konci měsíce vyúčtují a převádějí do dalšího měsíce.

Od 1.1. 2011 probíhá platba za stravné pouze  bezhotovostně - formulář a informace ke stažení [PDF, 23 kb].

Pokud neprojde inkasní platba rodiče jsou povinni ihned upozornit vedoucí ŠJ a domluvit se na její úhradě v hotovosti. Při nuepozornění bude žákovi zablokován čip a nedostane oběd, dokud rodiče neuhradí dluh na stravném.

Odhlášení oběda

Oběd na aktuální den může být odhlášen nejpozději do 7.30 hodin, a to na www.strava.cz,  elektronicky na jidelna@zsbustehrad.cz , sms zprávou na tel. 735 757 387, a nebo osobně ve školní jídelně. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

Veškeré informace a pravidla školní jídelny naleznete v sekci řád školní jídelny.

Odhlášení v případě přestupu žáka na jinou školu

Přechází-li žák na jinou školu, musí být odhlášen nejen u vedení školy, ale také ze školního stravování. V případě neodhlášení se obědy stále načítají a musejí se zaplatit.

Úřední hodiny

den úřední hodiny
Po 06.30 - 08.00
Út 06.30 - 08.00
St 06.30 - 08.00
Čt 06.30 - 08.00
06.30 - 08.00

nebo jindy na základě telefonnické domluvy s paní Růžičkovou na telefonním čísle 735 757 387.