ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní jídelna » Řád jídelny

Řád školní jídelny

Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ. Dále jsou služby školní jídelny poskytnuty cizím strávníkům, kteří mají vyhrazený prostor i čas pro výdej obědů do vlastních nádob.

1. Ústavní předpisy pro provoz ŠJ

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše vybraných surovin.

2. Provoz ŠJ

Za provoz školní jídelny plně zodpovídá vedoucí školní jídelny, který mj. zodpovídá za zdravotní a hygienickou nezávadnost všech uskladněných potravin. Dále zodpovídá za správnost a chutnost v sestavování jídelníčku dle norem pro školní stravování.

3. Úřední hodiny vedoucího ŠJ

Každý den od 7.00 – 8.00 , nebo po telefonické domluvě kdykoliv.

Výdejní doba obědů

Z hygienických důvodů, dle vyhlášky 107, 108/2004 Sb., o školním stravování se všem cizím strávníkům mohou obědy do vlastních nádob vydávat pouze od 11.00 do 11.30. Nádoby nesmějí být skleněné. Po ukončení výdeje pro cizí strávníky jsou zaměstnanci ŠJ povinni zajistit hygienickou údržbu všech použitelných míst, např.: výdejový pult, místa k sezení a případně odkládací plochy v celé místnosti školní jídelny.

4. Výše stravného

Cena oběda pro žáky se řídí vyhláškou MŠMT, kde je stanoveno cenové rozpětí dle věku žáka, kterého dosáhl při nástupu do nového školního roku. Dále pak stanovuje konkrétní výši stravného ředitelka školy na základě cenové kalkulace potravin a věcné režie jednotlivého oběda. O zvýšení stravného budou zákonní zástupci nezletilých strávníků a cizí strávníci informováni minimálně jeden měsíc předem.

Kategorie: věkové zařazení cena oběda

I. 1. stupeň 25,-

II. 2. stupeň 28,-

III. nad 15 let 33,-

cizí strávníci - 68 Kč

MŠ Přesnídávka - 9 Kč

Oběd - 23 Kč

Svačinka - 8 Kč

5. Organizace stravování

Stravenky jsou nahrazeny stravovacím čipem, který musí mít každý strávník. Čip je použitelný po celou dobu docházku do školní jídelny bez nutnosti výměny. Nové a náhradní čipy jsou prodávány strávníkům u vedoucí školní jídelny. Po ukončení stravování (ukončení stravování, odchod ze školy, konec školní docházky) se čipy nevykupují zpět. Znehodnocené čipy nelze ve školní jídelně používat a je třeba koupit si nové, nepoškozené. Při výdeji obědů strávník použije svůj čip u snímače, který informuje kuchařky, zda má strávník na příslušný den zaplacený a objednaný oběd. Zapomenutí čipu nebo jeho ztrátu je povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud žák čip zapomene, vedoucí školní jídelny mu vystaví papírový lístek, na který dostane u výdejního okénka oběd.

6. Postup při objednávání a placení obědů

Zavedení strávníka do databáze, zakoupení čipu je zároveň přihlášení se ke stravování. Strávník dostane přístupové heslo k objednávání obědu na www.strava.cz. Pokud se chce strávník odhlásit ze stavování je nutné toto udělat osobně u vedoucí školní jídelny.

Strávník si zvolí některý z uvedených způsobů plateb:

  1. povolí inkaso z některého svého peněžního účtu. Jídelna potom sama inkasuje stravné. Strávník má automaticky přihlášenou stravu na všechny dny v následujícím měsíci. Inkaso se provádí zpětně za objednané obědy z měsíce předešlého nejpozději k 15. dni měsíce následujícího.
  1. platba v hotovosti – je potřeba uhradit osobně u vedoucí školní jídelny vždy nejpozději během posledního týdne v měsíci na měsíc následující. Po zaplacení je teprve možné si odebrat a objednat obědy.

7. Odhlašování obědů

Obědy mohou být odhlášeny kdykoliv před konkrétním dnem na stránkách www.strava.cz. ale nejpozději do 7.30 hod. požadovaného dne. Odhlásit oběd lze i telefonicky na čísle 735 757 387 nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Za nevyzvednutou nebo neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

8. Odhlašování obědů v případě nepřítomnosti žáka

Zákonní zástupci žáků jsou povinni odhlásit žákovi oběd v případě, že není přítomný ve škole. Jedná se o důvod nemoci, rodinných důvodů, dovolené. Rodič má možnost si vyzvednout - odnést v jídlonosičích, dotovaný oběd v první den nepřítomnosti žáka. Další dny již žák nemá na dotovaný oběd nárok. Pokud nedojde na další dny k odhlášení, škola je povinna žákovi účtovat plnou cenu obědu, tedy cenu potravin dle věku žáka + 35 Kč za režii (energie atd.).

9. Objednávky obědů

Žáci a zaměstnanci školy mají k dispozici stránky www.strava.cz, na kterých mají možnost si vybrat ze dvou jídel z nabídky jídelníčku. Každý strávník má svůj stravovací čip. S tím si u výdejního pultu v jídelně přihlašuje k odběru svého vybraného jídla.

Pokud má strávník zaplacené obědy inkasem, je mu automaticky objednaná varianta oběda č.1, pokud platí hotově, tak si musí objednávat sám. V případě, že si zapomene objednat, tak nedostane oběd žádný.

10. Ztráta a vystavení nového čipu

Každý nový strávník si zakoupí stravovací čip, který mu vedoucí školní jídelny zaregistruje a předá vstupní hesla na stránky www.strava.cz

V Buštěhradě 1.9. 2014

Vypracovala: Šárka Švecová

Schválila: Mgr. Kristýna Krečová

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík