Divadelní představení „Jonáš“

17. dubna 2015

Žáci 8. ročníku se letos opět vrhli na divadelní ztvárnění tentokrát biblického tématu „Jonáš“.

Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina, aby šel kázat o přicházející zkáze do Ninive. Jonáš se však dal na útěk. Nastoupil na loď, která plula opačným směrem. Hospodin však seslal na moře silný vítr, až hrozilo, že se loď potopí. Lodníci začali pátrat po příčině neštěstí, které se schylovalo. Zjistili, že Jonáš je oním důvodem, proč hrozí lodi ztroskotání. Jonáš jim poradil, aby jej tedy hodili přes palubu. Když se tak stalo, zařídil Hospodin, že Jonáše spolkla velryba a on v jejím břiše zůstal tři dny a tři noci. V břiše velryby se Jonáš modlil k Hospodinovi. Ten mu dal nakonec druhou šanci a Jonáš opravdu odešel kázat do Ninive, kde se tamější obyvatelé pokusili kát. Když Hospodin viděl, že se vzdali svých hříchů, ustoupil od jejich potrestání. Jonáše však popadla veliká zlost. Připadal si podvedený. Usadil se v povzdálí Ninive, aby sledoval, co se bude s městem dál dít. Aby mu nebylo mdlo, zařídil Hospodin, že nad hlavou Jonáše vyrostla rostlina, která ho stínila. Po pár dnech však nechal rostlinu suchem zahynout. Jonáš se opět zlobil, hlásal, že raději zemře. Hospodin mu tedy odpověděl: „Tobě je líto té rostliny? Vždyť jsi ji neobdělával, nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive?“

Naši žáci toto téma zpracovali v moderní podobě. Nečekejte tedy žádnou loď, nýbrž autobus. Velryba je symbolicky znázorněna Hospodou U Velryby a rostlina, která biblickému Jonáši poskytovala stín, je v našem zpracování automat na brambůrky.

Celé představení můžete zhlédnout na videu (za jehož kvalitu se předem omlouváme).

A kdo se skrýval za divadelními postavami:

Jonáš – Filip Vokoun

Anděl – Kristýna Kábelová

Vypravěč – Jan Novotný

Řidička autobusu – Aneta Nováková

Cestující – Jakub Rohla, Eva Vrbová, Karla Dvořáková, Jan Hartman

Černý krokodýl – Karolína Michalová

Účastníci nehody – Jan Janíček a Lukáš Malý

Sněm v Ninive – Adéla Křemenová, Štěpán Stolz, Jakub Choc, Vladimír Záruba, Aneta Nováková

Automat na brambůrky – Lukáš Malý

Zároveň děkujeme i zbylým spolužákům za tvorbu rekvizit.

Mgr. Julie Polášková