Petra Radová

E-mail: radova@zsbustehrad.cz

Absolvovala jsem gymnázium v Praze a poté si rozšířila vzdělání na Střední pedagogické škole o pedagogiku a psychologii. Nejdříve jsem pracovala na Základní škole jako vedoucí vychovatelka ve ŠD, později pak v administrativě. Po narození dcery jsem s ní zůstala delší dobu doma. Až letos jsem se opět vrátila do školství jako asistentka pedagoga na zdejší ZŠ. Snažím se s dětmi pracovat tak, aby byly schopné se začlenit i přes svoje zvláštnosti, ať už v oblasti chování, tak i po stránce učení. Plně si uvědomuji, jak je pro ně velmi důležité, při  každodenním kontaktu s nimi, vyzdvihnout jejich přednosti, talent, úspěchy v učení, ale i v jiných oborech či činnostech. Ráda si s dětmi povídám, naslouchám jim a snažím se jim co nejvíce porozumět. Samozřejmě to vyžaduje individuální přístup, poněvadž jsou mezi nimi rozdíly dané povahou i charakterem jejich osobnostních vlastností.