Mgr. Michaela Ludvíková

Třída: 1. A

Konzultační hodiny: dle dohody

E-mail: ludvikova@zsbustehrad.cz

Zde jsem se narodila, žiji a vzdělávám děti…Buštěhrad

Na ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě pracuji již 12. rokem, začínala jsem jako vychovatelka ve školní družině a v současné době vyučuji na 1. stupni. Při zaměstnání v ŠD jsem vystudovala Vychovatelství na UK. Poté jsem nastoupila na UJEP v Ústí nad Labem, kde jsem vystudovala bakalářský obor Sociálně pedagogická asistence a již v té době jsem působila na ZŠ jako učitelka 1. stupně. V současné době zakončuji své magisterské studium obor Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Dolnoslezské univerzitě v Polsku.

Ve výuce se zaměřuji na metody pana profesora Hejného a Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWTC). Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokáží na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Mezi mé největší záliby patří cyklistika a cestování. Co mě dělá šťastnou? Celá má rodina, kamarádi a prima kolektiv v práci.