Bc. Květoslava Sehnalová

Konzultační hodiny: dle dohody

E-mail: sehnalova@zsbustehrad.cz

Vystudovala jsem učitelství anglického jazyka a literatury. Tímto studiem jsem získala hluboké znalosti diachronních a synchronních  lingvistických teorií, včetně historie anglického jazyka. Nicméně největší zkušeností a obohacením anglického jazyka pro mě byl 10letý pobyt ve Spojených státech amerických. Své vysokoškolského vzdělání jsem zakončila v Bakalářském oboru Pedagogika a Anglický jazyk.

Pro zdokonalení svých profesních znalostí jsem dále pokračovala v dalším vzdělávání, které jsem zakončila diplomem TESOL. S výukou anglického jazyka jsem jako první začala učit na střední škole a základní škole. Nyní již 11 rokem učím pouze na základní škole I. i II. stupeň. Práce s dětmi mě stále těší a naplňuje.

Další velmi cenné zkušenosti jsem získala studijní stáží ve Velké Británii ve vzdělávacím institutu Oxford House College (Programme for University Studies), kterou jsem získala od MŠMT.

Ráda poznávám nové směry a trendy ve výuce a snažím se je do svých hodin přenášet. To je také jeden z mnoha důvodů, proč jsem absolvovala další vzdělávání pro výuku metodou CLIL. Mé další diplomy a certifikáty jsem obdržela od UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL examinations: CAE, level C1 (Certificate in Advanced English), UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL examinations: TKT, modul 1-4 (Teaching Knowledge Test). Dále jsem absolvovala semináře pro učitele anglického jazyka, zaměřené na cambridgeské zkoušky pro děti.

Mým velkým přáním je vzbudit zájem všech dětí o výuku anglického jazyka a ukázat jim, že učitel je vlastně jejich průvodce, který je vždy povede cestou poznání a že vzdělávání není pouze cíl, ale cesta, po které půjdeme celý svůj život. Je to přirozený proces a nutnost v dnešní společnosti, která se neustále globalizuje a anglický jazyk se bude pro každého z nás stávat nutností.

Mezi mé záliby patří má vlastní rodina, která je pro mě největším darem. Mé další zájmy jsou má práce, jazyky, paleontologie, mineralogie, cestování a multikulturní poznávání.