Pokladní kniha Spolku rodičů

Zjednodušená účetní bilance - Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Buštěhrad (v Kč)

Školní rok Počáteční stav Příjmy Výdaje Konečný stav Info k výdajům
2020/2021 72 751,00 69 800,00 53 518,00 89 033,00 Knihy pro 9. třídy, odměny
2019/2020 159 587,00 120 015,00 206 851,00 72 751,00 Darovací smlouva škole, knihy pro 9. třídu
2018/2019 91 594,00 87 484,00 19 491,00 159 587,00 Darovací smlouva škole, knihy pro 9. třídu
2017/2018 46 430,00 94 700,00 49 536,00 91 594,00 Kníhy pro 9. třídu, darovací smlouva škole
2016/2017 56 371,00 88 000,00 97 941,00 46 430,00 Příspěvek Spolku na interaktivní set

 

Pokladní kniha za školní rok 2020/2021

Zůstatek k 1.9.2020 72 751,00
Vybrané příspěvky 69 800,00
Nákup odměn do soutěží 8 870,00
Vratka příspěvku městu 33 670,00
Nákup knih pro 9. ročníky 10 978,00
Zůstatek k 31.8.2021 89 033,00