Přednáška - Plnění minimálního preventivního programu

V rámci minimálního preventivního programu nám v úterý 15.6. do 5. třídy přišla přednášet nprap. Jana Šteinerová, tisková mluvčí krajského ředitelství územního odboru Kladno. Přednáška byla zajímavá a poučná. V závěru přednášky tisková mluvčí zodpovídala dotazy zvídavých žáků. Všichni si mohli detailně prohlédnout policejní odznak a části uniformy. Vysvětlila rozdíly mezi městskou a státní policií. Seznámila žáky s bezpečným chováním v různých situacích a kam se obrátit při problémech.
Při přednášce byla probírána tato témata:

• Jak se chovat v nebezpečných situacích
• Kam volat v ohrožení
• Prevence drog– testovací zařízení na alkohol a drogy používané ve školách
• Jak se chovat při automobilové nehodě
• Výcvik policejních psů
• Jak se legitimuje policista
• Práce jízdní policie
• Co musí znát a studovat budoucí policista

Dana Odvárková


18. června 2009