Náborové letáky 7. A, B

Zůstat katolíkem věrným papeži, nebo se stát husitou a bojovat proti bohaté církvi odchylující se od původních idejí? To byla pro člověka 1. poloviny 15. století v Českém království zásadní otázka. V zemi byla rozpoutána válka o pravou víru a obě strany si přirozeně myslely, že jsou v právu. A obě také potřeboval schopné bojovníky, kteří by byli ochotni pro svou věc zemřít.

Jak by si s lákáním nových sil do své armády poradili žáci 7. tříd? Jaké by byly jejich požadavky a co by svým lidem nabídli, aby si je získali? To si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Zuzana Kozoňová


29. května 2017