Marie Terezie a Josef II. v komiksu

Děti z 5.B dostaly nelehký úkol. Měly o hodině vlastivědy vytvořit ve skupinkách komiks na téma Marie Terezie a Josef II. To ale nebylo vše. Byla zadána slova, která musely povinně v komiksu použít. Byla to slova „mučení, nevolnictví, škola, robota, nemocnice, němčina,

tolerance a rozum“, přičemž je mohly různě skloňovat. K dispozici měly video, učebnici a učitelku. Výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout.

Mgr. Zuzana Kozoňová

 


5. dubna 2017