Surrealistické kresby 9. třídy

Žáci 9. třídy si o hodině dějepisu vyzkoušeli, jakým způsobem se, mimo jiné, dá vytvořit surrealistická kresba. K historii dějiny umění neodmyslitelně patří, a proto měli deváťáci za úkol vžít se na chvíli do výtvarníků meziválečného období a vytvořit originální dílo založené na fantazii a asociacích. Každý kus je výsledkem skupinové práce, kdy jeden umělec navazoval na dalšího, aniž by věděl, co ten před ním vlastně nakreslil. Některé obrázky vyšly opravdu dobře. Posuďte sami.

 Zuzana Kozoňová

 


14. listopadu 2016