Komiksy o historii 4. B

Žáci ze třídy 4. B dostali za úkol vytvořit s pomocí iPadů komiksový příběh, ve kterém by se objevila některá událost našich dějin. Nejdříve se jako skupina museli dohodnout na tématu, pak si příběh připomenou, přičemž měli k dispozici učebnice, sešity a internet, vymyslet scénář a nafotit fotky. Pak už jen stačilo vše vložit do programu, otextovat obrázky a komiksy byly na světě.

Práce nám zabrala 2 vyučovací hodiny, které jsme díky krásnému počasí mohli strávit převážně venku. Poznáte, o které části českých dějin se jednotlivé skupinky rozhodly vyprávět?

Mgr. Zuzana Kozoňová


29. května 2017