Přírodovědný kroužek (4.-9. třída)

Termín konání: čtvrtek 13:45 - 15:15

Učitel: Kateřina Dvořáková

Místo konání: NB

Další informace

  • 2 h 1x za dva týdny, zdarma - placeno z projektu