Cvičení k ochraně člověka za mimořádných událostí

21. června 2009