Den otevřených dveří

Již podruhé  jsme uskutečnili zajímavou a pro veřejnost vítanou akci Den otevřených dveří, spojený s výrobou dýňových  strašidel a večerním rejem čarodějnic. Připomínáme si keltský svátek, nikoli náhodně, ale základy keltského osídlení byly objeveny archeology v místech naší školy.

Čarodějný den začal již ráno, kdy paní učitelky v čarodějných kostýmech vyučovaly „čarodějným způsobem“. O přestávkách nám hudbou zpříjemňovali den žáci 9. třídy. V průběhu dopoledne mohli ti, kteří si přinesli vydlabanou dýni, pod vedením pedagogů, vyrobit vlastní dýňové strašidlo, které si večer, za přítomnosti nemalého počtu rodičů, rozsvítili  na zahradě školy.

V průběhu dne mohli rodiče navštívit výuku podle nového školního vzdělávacího programu, kde je důraz spíš kladen na kompetence tj. praktické činnosti žáků, na práci v týmech (skupinách), na projekty, na větší samostatnost i sebehodnocení žáků; prohlédnout si výstupy z celoškolního projektu Zdravý životní styl, práce žáků ve třídách, v odborných učebnách a případně si pohovořit s vyučujícími. Několik rodičů této příležitosti využilo a dokonce se zúčastnili i rozboru shlédnuté hodiny. Bohužel nepřišel nikdo z těch, kteří školu nejvíce kritizují.

Příjemný den byl zakončen večerní hrou pro děti, posezením u táboráku a některým žákům spaním ve škole. Potěšila nás všechny opravdu velká účast žáků i rodičů a mnozí překvapili úžasnými, vlastnoručně vyrobenými originálními maskami.

 

1. listopadu 2007