Evropský den jazyků

European day of languages, Europäischer Tag der Sprachen, Journée européenne des langues, Europejski Dzień języków, Europski dan jezika  
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září.

Důležitost tohoto významného dne jsme si v naší škola připomněli v hodinách anglického a německého jazyka. Cílem tohoto dne bylo poukázat, jak důležité je cizí řeč studovat, ale také jak nutné je poznávat kulturu a tradice jiných zemí v Evropě. Tento den jsme také využili ke zpestření výuky, kdy žáci měli možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti. Zopakovali jsme si evropské jazyky a státy, připravili jazykové hry i písně.  

Děti se dozvěděly, o jaký svátek se vlastně jedná, a poté se s námi pozdravem AHOJ v různých jazycích přivítaly. A mohlo se začít. Pracovalo se pilně v celé škole. Například starší žáci měli za úkol ve dvojici zobrazit zvolenou evropskou zemi se vším, co k ní patří – nezapomněli na vlajku, hlavní město, jazyk, obyvatelstvo, zajímavá místa, typická jídla, známé osobnosti apod. Mladší žáci poznávali vlajky evropských zemí, vyráběli strom jazyků, zařazovali obrázky známých míst do příslušných zemí, hráli hry, hráli hru Riskuj, řešili křížovky a osmisměrky.  Z mnoha tříd zněl i zpěv nejen anglické písně. 


Ukázali jsme si množství rozmanitých jazyků, kterými lidé na světě mluví.Ideou naší školy je přiblížit různé cizí jazyky hravou formou tak, abychom žáky motivovali k učení se nové řeči či prohloubení znalosti v těch jazycích, se kterými již začali. 
TĚŠÍME SE ZASE ZA ROK  :).

Bc. Květoslava Sehnalová a tým jazykářů

 

3. října 2022