Zahradní slavnost

Je to až neuvěřitelné, ale další školní rok je za námi. Byl to rok po mnohých stránkách náročný, únava je patrná, ale prázdniny jsou už za rohem. Také letos jsme se se školním rokem rozloučili na Zahradní slavnosti, která proběhla na pozemcích okolo školy a ve školní jídelně. 

Tradičně jsme začali rozloučením s devátými třídami. Deváťáci a jejich třídní učitelky si připravili krátký proslov a předali květiny učitelkám a učitelům, kteří je učili. Poté obdrželi vzpomínkové knihy koupené z fondu SRPŠ a certifikáty o úspěšném obhájení ročníkových prací. Všem to moc slušelo a byli jsme na ně pyšní.

Následoval program v okolí školy. Návštěvníci si mohli vyzvednout hrací karty a obcházet jednotlivá stanoviště, kde například házeli na cíl, lovili bonbóny z lavoru s vodou, trénovali paměť, navlékali ruličky od toaletního papíru na rychlost, skákali v pytli nebo poznávali léčivé byliny. Za splnění úkolu poté získali razítko a za ně potom odměnu. 

Kdo nechtěl soutěžit o odměny, mohl si prohlédnout naši školu, zavzpomínat, popovídat si nebo se občerstvit ve školní jídelně, kde paní kuchařky připravily oblíbené párky v rohlíku, vynikající domácí zákusky a další dobroty.

Zahradní slavnost je také příležitostí pro naše bývalé žákyně a žáky, aby se za námi přišli podívat a vyprávět, co je u nich nového a jak se jim daří. Jsme rádi, že se mnozí každoročně vracejí a zastaví se na kus řeči. 

Počasí nám v letošním roce přálo, bylo krásné slunečné odpoledne a věřím, že všichni odcházeli domů pozitivně naladění a odpočatí. 

Závěrm bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě Zahradní slavnosti podíleli, ať jsou to vyučující, paní asistentky, paní kuchařky nebo paní uklízečky. Bez nich by to totiž nešlo. Přeji všem krásné a odpočinkové léto.

Mgr. Zuzana Kozoňová

 

28. června 2022