Zahradní slavnost

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnila Zahradní slavnost, jejíž nedílnou součástí je i loučení s devátými ročníky. Letošní rok nebyl výjimkou, v našem krásném amfiteátru se shromáždili bývalí i současní žáci školy, rodiče i všichni učitelé, aby si vyslechli dojemné i vtipné proslovy žáků na účet učitelů, kteří prošli během devíti let na základní škole jejich životy a nějak se do nich zapsali. Celou zahradní slavnost odstartoval proslov ředitele školy – Mgr. Václava Bartáka, který vyzdvihl možnost konečně se sejít ve větším počtu, dále se věnoval devátým ročníkům a jejich cestě školou. 

Poté pokračovala místostarostka města Buštěhrad – Mgr. Magda Kindlová, která děkovala škole a jejímu vedení za to, kde škola je a jak si stojí v konkurenci. Následně už však přišli na řadu ti, kterým byl tento den určený. První byla na řadě, trochu rebelsky a proti zaběhlým konvencím, 9. B a jejich třídní učitelka Mgr. Zuzana Kozoňová, která řadu proslovů žáků začala tím svým. Následně pokračovala 9. A, která byla uvedena třídním učitelem Mgr. Petrem Horákem. Celá řada proslovů a dojemných díků byla ukončena třídním tanečkem 9. B, jenž tuto třídu provázel od páté třídy. 

Na celém pozemku školy pak bylo uspořádáno velké množství her a soutěží, které organizovaly třídy v čele se svými vyučujícími a asistentkami.

Celá akce proběhla pod patronátem a organizací třídních učitelek 2. A – Dany Odvárkové, DiS. a 6. A – Mgr. Michaely Ludvíkové.

Tereza Marelová

 

30. června 2021