Sportovní den

Ve dnech 31.5. a 2.6. se po kratší odmlce na naší škole ke dni dětí konaly sportovní dny připravované žáky 9.A a 9.B. V prvním termínu sportovali žáci 1. stupně, ve středu pak žáci 2. stupně. V 9 hodin vypuklo sportovní klání. Děti soutěžily v turnaji ve vybíjené, kopané a ve štafetě jednotlivých tříd. Ten, kdo nesoutěžil v kolektivní hře, plnil si úkoly na stanovištích pod vedením žáků 9. tříd. Na závěr všech disciplín následoval přetah lanem mezi jednotlivými ročníky.

Tečkou za celým dopolednem bylo vyhodnocení tříd. Žáci byli za své sportovní výkony odměněni cenami, které škole věnoval spolek rodičů. Na úplný závěr každá třída dostala sladkou odměnu. Největší odměnou pro nás však byly úsměvy spokojených dětí. Nezáleželo přitom vůbec na tom, zda vyhrály, nebo ne. Oba dny se nesly v duchu fér play, za svitu slunečních paprsků a v duchu příjemné nálady všech zúčastněných.

Eva Bláhová

 

21. června 2021