Evropský den jazyků na naší škole

Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září.

Ve dnech 21. až 25. 9. 2020 jsme si opět připomněli oslavu Evropského dne jazyků. Všichni společně připravili pěkné projekty. Každý si uvědomil, že cizí jazyky se snáze učíme různými způsoby, a ne vždy to musí být tradiční výukou. Netradiční způsoby, například formou projektů, kdy poznáváme kulturu, obyvatele dané země a slovní zásobu byly jistě příjemné zpestření pro naše žáky. Naším cílem bylo zvýšit povědomí žáků o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění a v neposlední řadě propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy.

Žáci měli tentokrát za úkol seznámit se s netradičními formami komunikace, které často ani za jazyk jako takový nepovažujeme, a představit je ostatním. Blíže se seznámili s neverbální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dalšími "jazyky". Všichni měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých věcí. Jednalo se například o tvoření vlastního posteru, procvičování základních informací v podobě kvízů, ale také vytvoření stručného slovníčku se základními konverzačními obraty. Vzhledem k tomu, že realizace byla ponechána na žácích jednotlivých tříd, byla to výzva pro všechny zúčastněné. Žáci měli možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu. Naši žáci si užívali
jiného způsobu výuky a my měli možnost přihlížet, jak kreativní jsou a jak úžasně vše zvládli.

Bc. Květoslava Sehnalová a kolektiv vyučujících AJ

 

28. září 2020