Soutěžení v době korony

Máme za sebou prázdniny, které byly pro mnohé zaslouženým časem klidu a odpočinku. Teprve v rámci odpočinkových aktivit dostal člověk možnost s rozmyslem se ohlédnout za událostmi, které nás všechny potkaly. Pro mnohé byla „koronavirová doba“ nelehkým obdobím. Zvládat z domova vlastní zaměstnání, investovat svůj čas při domácí výuce dětí a navíc zabavit děti, to byla úloha nelehká, která jistě zaslouží uznání. S prodlužujícím se stavem to často byla věc velmi náročná.

Zabavit děti doma v karanténě pomohlo například nakladatelství Fraus, které vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž pro děti 4. tříd. Úkolem dětí bylo namalovat nebo vytvořit kouzelného skřítka se slohovým popisem - čím je skřítek zvláštní nebo jaké umí kouzlo. Na této soutěži mě velmi oslovilo propojení výtvarné výchovy a jazyka, zmíněný slohový popis totiž musel být v angličtině. Do této výtvarné soutěže se zapojila i žákyně naší školy Valerie Říhová z 5. A, která se se zadaným úkolem velice dobře vypořádala. Byla vybrána porotou nakladatelství Fraus a oceněna jako výherce v kategorii jednotlivec. Valerie měla z výhry a ocenění velkou radost, o kterou se s námi podělila na fotografii.

Ještě jednou Valerii gratulujeme!

PB

 

25. září 2020