Seznamovací výjezd 7. třídy

Ve dnech 26. 9. a 27. 9. se žáci 7. třídy zúčastnili prožitkového semináře, který se konal v chatě Železná. Ve dvou dnech se lépe  poznali jako lidé, ne pouze jako žáci. Upevnili vztahy mezi sebou a poznali některé své slabé i silné stránky. Všem se tato akce velmi líbila. Více fotografií na stránkách 7. třídy.

Ing. B. Nožičková

třídní učitelka

 

1. října 2007