Projektový den na ZŠ

Dne 14.11. proběhl v naší škole projektový den, jehož tématem na 2. stupni bylo 30. výročí sametové revoluce. Věkově různorodé skupiny žáků pracovaly na různých tématech a událostech, které předcházely nebo následovaly tzv. sametovou revoluci. Žáci se seznámili s některými tristními osobnostmi, které reprezentovaly potápějící se loď socialistické ideologie a také s osobnostmi, které přivál nový vítr změn a nových pořádků.

Výpovědi očitých svědků, dokumentární filmy a diskuze nad tématy jako je svoboda, demokracie, totalita a osobní hrdinství jednotlivců pomohly dětem nahlédnout do této části novodobých dějin. V příjemné atmosféře žáci zpracovávali také emoce, které v nich zanechaly promítnuté dokumenty a viděli, že mladí lidé dříve i dnes měli a mají stejné touhy jako je láska, rodina, svoboda a možnost vyjádřit svůj názor.

B. Nožičková

 

18. listopadu 2019