Letní intenzivní kurz anglického jazyka na naší škole

“Using English Language for Communication“

Letošní rok naše škola připravila pro žáky intenzivní kurz anglického jazyka vedený rodilým mluvčím.

V týdnu od 5. - 9. srpna, a to vždy od 8.00 do 13.00 mělo 12 žáků školy možnost rozvíjet své řečové dovednosti. Cílem tohoto kurzu bylo podpořit žáky v kompetenci tento jazyk aktivně používat, správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim a posilovat si zdravé sebevědomí při prezentaci své práce.

Velký prostor byl věnován konverzaci a samotnému porozumění. Žáci popisovali obrázky, vzájemně si sdíleli vlastní nápady a názory. Pracovali s textem a novou slovní zásobou. Celý týden žáci zakončili vlastní prezentací, kde měli možnost sdělit fakta o zemi, kterou si sami vybrali. Jednalo se o anglicky mluvící země. Tato aktivita je obohatila jak v oblasti jazykové, tak i v oblasti kulturní.

Nechyběla ani prohlídka našeho krásného městečka Buštěhrad, které žáci s nadšením provázeli výkladem v anglickém jazyce. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k vizím naší školy a my doufáme, že si žáci celý týden užili, a budou se těšit na další akce, které pro ně škola bude i nadále připravovat.

Zároveň všem žákům, kteří se zúčastnili letního jazykového kurzu MOC DĚKUJEME, že si dobrovolně zkrátili prázdniny o týden a vydali se cestou objevování krásy tohoto jazyka. Za jejich píli a rozvoj v anglickém jazyce si plně zaslouží certifikáty, které obdrželi v naší škole.

Bc. Květoslava Sehnalová, Mathew Booth

 

Nakonec posuďte sami, co si o celé akci myslí naši žáci……

English Course

We started the course on Monday 5 th August. We learned how to extend sentences, so our speaking is a little bit smoother, because we know what else to say without repeating. We also did a lot of brain storming, so we were thinking in English. We were talking a lot, but it was really fun! Also, we were making sentences about our families, friends and hobbies. In addition, we were describing pictures. Finally, everyone of us gave a presentation about a country, where English is the first language. On the last day, Friday 9 th August we gave our presentations.

 

16. září 2019