ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Akce » Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Od roku 2001 se každoročně po celé Evropě slaví 26. září  jako Evropský den jazyků. Jedná se o iniciativu Rady Evropy ve Štrasburku a hlavními cíli toho dne jsou snaha upozornit veřejnost na důležitost učení se jazykům, propagovat jazykovou rozmanitost Evropy a podporovat celoživotní učení jazyků. Vychází z přesvědčení, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího mezikulturního porozumění. Také v naší škole jsme rozhodli poukázat na důležitost jazyků v našem životě, a to nejen jazyků cizích, ale i našeho mateřského. Každý z učitelů tuto událost pojal různě.

Například si žáci vždy vybrali jeden evropský stát, který formou posteru prezentovali a seznamovali své spolužáky se zajímavostmi dané země. Nechybělo ani poznávání evropských jazyků na základě poslechu, názvy evropských států v anglickém jazyce, pozdravy, poděkování a představování v různých jazycích. V jiné skupině si zase děti vylosovaly stát podle pozdravu „ahoj“ v jazyce toho státu. Měly přijít na to, o jaký jazyk a stát se jedná. Následovala příprava posteru o jednotlivých státech se základními informacemi, kde nesměly chybět základní fráze, jako například „Jak se máš?“, „děkuji“, „prosím“ atd. Nechyběl ani poslech těchto jazyků. Jelikož se děti s těmito jazyky často setkaly poprvé, velmi je jejich podoba zaujala.

U další vyučující si žáci si připravili mapy, atlasy, vylosovali si jeden evropský stát a jejich úkolem bylo zjistit, jakým jazykem se v dané zemi mluví, jakou má stát vlajku a jak vypadá typický obyvatel. Pak dostal každý svého "panáčka - člověka", kterého vybarvil, namalovat na něj vlajku a do ní napsal překlad věty: Ahoj, vítám Tě v České republice. Na závěr si panáčky vystříhali a nalepili do kruhu jako symbolu jednoty. Žáci se pak podívali, jak ostatní přeložili stejnou větu, jak vypadá např. napsaná v azbuce nebo řecky.

V českém jazyce ve třídách 7. B, 5. B a v 9. třídě žáci porovnávali slovní zásobu některých slovanských jazyků. Na některých slovech si ukázali podobnost západoslovanských, východoslovanských a jihoslovanských jazyků. V 9. třídě žáci navíc vyhledávali ještě slova v němčině, francouzštině a italštině.

Věříme, že oslava Evropského dne jazyků nebyla zbytečná a žáci si snad pro ně zábavnou formou připomněli význam znalosti více cizích jazyků.

Mgr. Zuzana Kozoňová, Mgr. Julie Kašová, Bc. Květoslava Sehnalová, Mgr. Eva Bláhová

 

10. října 2018

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík