Projekt Domeček přátelství v 1. třídách

Celoškolní projekt minimální primární prevence na naší škole byl v prvních třídách zaměřen na osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem aktivit v projektu bylo upevňovat vztahy v kolektivu, respektovat pravidla skupiny, vžívat se do pocitů druhých a ctít dobré vlastnosti ostatních.

Domeček přátelství byl postaven „z papírových cihel“ ze slov charakterizující přátelství a kamarádství. „Papírové tašky“ na střeše byly z otisků dlaní kamarádů a „tráva“ kolem domečku vyrostla z napsaných  příběhů o kamarádství.

Budeme věřit, že začínající kamarádství a přátelství žákům v prvních třídách vydrží co nejdéle.

Mgr. Milena Maršnerová a Dana Odvárková, Dis., učitelky 1.tříd

 

6. května 2014