Hravě žij zdravě

Tento školní rok se naše škola zapojila do celostátní soutěže "Hravě žij zdravě". Je to již 7. ročník internetového kurzu zdravého životního stylu, který je určen žákům 5. tříd základních škol. Soutěží celé třídní kolektivy, takže čím více spolužáků ze třídy bude dobře plnit dané úkoly, tím větší šanci na výhru bude mít celá třída. Tato soutěž motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu a slouží k prevenci obezity, která jak všichni víme, ohrožuje stále více dětí školního věku. Součástí soutěže je kurz, kde mohou děti i rodiče získat rady pro životní situace, recepty, nutriční značení potravin (GDA) i poradnu zdravého životního stylu. V soutěži zvítězí ty třídy, které splní podmínky soutěže a dosáhnou nejvyššího bodového průměru na žáka. Soutěž končí 31. 12. 2013. Od poloviny ledna 2014 budou známy výsledky a výherci. Přeji všem soutěžícím mnoho úspěchů a doufám, že je jejich rodiče v úsilí podpoří.

Ing. Blanka Nožičková

 

12. listopadu 2013