Recyklohraní 4.B 2.10.2013

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. To je oficinální znění odpovědi na danou otázku. Jak může být tento program realizován, si mohli vyzkoušet ve středu 2.10. naši žáci třetích a čtvrtých tříd. Školu navštívily lektorky výjezdního programu Recyklace hrou, který v měsíci říjnu proběhne na některých vybraných školách ve Středočeském kraji. Naše škola patří mezi ty vybrané, kde se tento program ověřuje. Děti po usazení v učebně viděly před sebou namalovaný les, velké barevné popelnice a hromadu obrázků, které zobrazovaly odpad rozházený po lese. Měly za úkol les vyčistit a odpad umístit do správných kontejnerů nebo odvézt do sběrného dvora. Jako učitelka jsem byla velmi potěšena, co všechno děti znají, co si pamatují, protože touto tématikou se ve škole zabýváme. Na druhou stran jsem se musela i místy usmívat. A to bylo v případech, kdy do popelnice na elektroodpad umístily pračku, televizor. Les se jim podařilo vyčistit perfektně. Největší radost měly děti z dalšího úkolu, při kterém rozebíraly počítač a modely pračky, tužkové baterie, zářivky. Zde si uvědomovaly, které materiály lze dále recyklovat a kolik jich v daném přístroji najdou. Hodina věnovaná recyklaci byla velmi příjemná, pro děti zajímavá. Mohly si ověřit své znalosti, aktivně se zapojovaly do práce a plnění úkolů.

L. Krobová

 

7. října 2013