Velikonoční dílny v 1. A

Jako každý rok proběhly na naší škole Velikonoční dílny, ve kterých si děti připravily velikonoční dekorace. Tento školní rok jsme měli již třetí dílny – Halloween, Vánoce a Velikonoce. Přípravy trvají již nějakou dobu – zvyky, tradice, cizí země a jejich svátky nás také zajímají, proto musíme s přípravami začít dříve. Zakončením byla vlastní tvorba dětí.
Rodiče, babičky, dědečkové, tety a strýcové se k nám přidali kolem desáté hodiny. Napekli dětem beránky, bochánky, donesli vajíčka a my jsme mohli začít ve výrobě dekorací na Velikonoce.
Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých vyráběli s pomocí rodičů závěsné dekorace na dveře – věnečky, srdíčka z vrbového proutí, které ozdobili umělou travičkou nebo senem. Někteří udělali hnízdečko pro ptáčky, také nechyběly kraslice, které rodiče zdobili barevnými kytičkami, kuličkami dle vlastní fantazie.

Rodiče si domu odnášeli ozdoby, přáníčka a také velikonočního ducha. Krásný pocit, který je jistě bude provázet delší dobu. Všem rodičům a pomocníkům bych chtěla poděkovat za pomoc.

Celá třída 1. A přeje hezké a pohodové Velikonoce.
Michaela Ludvíková, třídní učitelka 1. A
 

 

1. dubna 2013