„Březen za kamna vlezem“ /letos nás k tomu počasí opravdu vybízí/ a budeme si číst ….

Tak jako jsme to udělali my, žáci 2.A, když jsme ve středu 27.3.2013 navštívili knihovnu.

S sebou jsme si vzali čtenářské deníky, tak abychom se podělili o své zážitky z přečtených knih.
V hodinách literární výchovy se seznamujeme s významnými spisovateli a ilustrátory dětských knih, recitujeme básničky a dramatizujeme pohádky. Do čtenářských deníků zapisujeme vždy každý měsíc stručně obsah přečtené knížky. Úkolem žáků bylo přečíst úryvek z deníku, nebo vlastními slovy upozornit na zajímavou knížku, která se nabízí k přečtení. Žáci také ukázali namalované obrázky k přečteným knížkám.
Knihovnice paní Čermáková žáky poučila jak se mají v knihovně chovat, seznámila s uspořádáním a označením knížek v regálech, tak, aby se sami mohli mezi tolika knížkami orientovat. Připomněli jsme si tento měsíc, jako měsíc knihy. Žáci si pak sami mohli prohlížet knížky a podle zájmu vypůjčit. Jako dárek jsme dostali od paní knihovnice záložku do knížky.
Lásku ke knížkám a k četbě je třeba u dětí pěstovat od útlého dětství. Proto také na naší škole po delší odmlce znovu obnovil svojí činnost Klub mladých čtenářů, který pro žáky připravuje vždy každé roční období nový katalog ze kterého si žáci naší školy mohou objednat nějakou zajímavou knížku ke čtení.
Vašim důvěrníkem Klubu mladých čtenářů je Mgr. M.Maršnerová
 

 

1. dubna 2013