Projekt Staré pověsti české 4. třída

Ve vlastivědě v dějepisné části jsme se dostali k tématu  - pověsti. Je to téma, které se dá vyučovat mnoha způsoby. My jsme se pustili do projektu, kde děti ve skupinách zpracovaly pověst, na které jsme se domluvili. Na pověstech jsme pracovali ve škole, ale někteří se scházeli i po vyučování, aby svou práci zdokonalili. V pondělí 22.10. jsme měli prezentaci jednotlivých skupin. Někteří sehráli divadlo, jiní měli na prezentaci kostýmy, ale všichni si vytvořili portfolio k pověsti. Prezentace byla zábavná a velmi dobře se poznalo, která skupina se práci opravdu věnovala. Portfolia máme vystavena ve třídě i na chodbě.

Při práci na projektu si žáci ověří:
- jak umí spolupracovat
-zda si umí naplánovat práci
- jestli se mohou na sebe spolehnout
- jak umí vyhledat a použít informace
-zda umí svou práci "prodat" při prezentaci
Dana Odvárková
učitelka 4. třídy

 

23. října 2012