Školáci v Příchovicích, ŠVP 3. a 4. třída, 5. – 10. 6. 2011

Cílem naší školy v přírodě byl útulný hotel Kořínek v Příchovicích, nedaleko malebného horského městečka Harrachov. Žáci měli kufry zabalené pomalu týden před odjezdem, proto už jen zbývalo je naložit a vyrazit vstříc poznávání a zábavě.
Ihned po příjezdu se žáci rozdělili do několika smíšených skupin a mohli začít s naší hrou „Pevnost Boyard“, která nás provázela skoro při každé činnosti. Skupiny plnily nelehké úkoly, za které získávaly hesla a indície. Ze získaných indicií se muselo sestavit finální slovo, které na konci švp mohlo rozhodnout o vítězství skupiny.
Hesla žáci získávali za skoky se svázanýma nohama, míčové hry, hádanky, zdravovědu, přípravu tanečního vystoupení i netradiční úkoly např. výrobu loga na tričko, vypalování ornamentů na šperk atd.

Velký úspěch měla „Pavučinka“, kde děti musely bez dotyku (aniž by jim zazvonil zvoneček) projít napnuté provázky mezi stromy. Školu v přírodě provázely také dva výlety směr Harrachov. V Monkey parku, který jsme navštívili, si něktří dokázali, že zvládli překážky, které se zdály být nepřekonatelné a zažili velký pocit hrdosti, když vše zvládli. V lanovém centru byla také bobová dráha na níž užili mnoho legrace. Mumlavské vodopády pak všem ukázaly, jak malebná dokáže být naše příroda. Velkým zážitkem byla pro některé první jízda na koni, obří trampolína a závěrečná zkouška noční stezky odvahy za kterou byli všichni odměněni sladkým pokladem.

Škola v přírodě nám utekla velice rychle a zážitků si všichni přivezli mnoho.
V průběhu celého pobytu byl kladen důraz na kultivované chování žáků v přírodě, dopravních prostředcích i v hotelu. Byly vyvíjeny aktivity na stmelení kolektivu a spolupráci ve skupině. Všechny zúčastněné žáky opravdu chválíme za chování i slušné vystupování všude kam jsme přišli. Milí rodiče můžete být na své “poklady„ pyšní, rozhodně Vám ostudu neudělaly.

Třídní učitelky Michaela Ludvíková a Blanka Nožičková
 

 

20. června 2011