Viděl jsem, přišel jsem….zvítězil jsem?

Obdoba zkoušek dospělosti se pro naše žáky 9. ročníku začala 13. června. Žáci zde obhajovali své roční práce na dané témata (Netolismus, Hudební směry 20. století, Bratři Čapkové, Třídění odpadu, Chemie a alchymie apod.), která zasahoval do všech oblastí, jimiž si žáci za devět let školní docházky prošli.
Vše probíhalo standardním způsobem, v úvodu k žákům promluvila paní ředitelka a hra na maturity mohla začít.
Každému z žáků patřilo třicet minut čistého času, patnáct na přípravu, patnáct na obhajobu své práce. Součástí práce byla také prezentace v PowerPoint, která měla žákům napomoci během jejich monologu.

Většina z přítomných mile překvapila přísedící komisy, jež se skládala z třídní učitelky a dále vedoucího dané práce.
Cílem bylo nejen žáky připravit na pozdější boj na střední škole, ale také vzbudit v nich snahu o kultivovaný žákovský projev, vytříbené předložení sesbíraných informací a vlastních myšlenek. Žáci se snažili předat vědomosti a dojmy z průběhu práce na svých dílech, k čemuž využili zejména úvod a závěr práce.

Někteří z žáků komisi mile překvapili, jejich práce měly úroveň, která převyšovala očekávání.

Na závěr si všichni žáci odnesli cennou zkušenost do let příštích a snad i dobrý pocit ze sebe samého a z kvalitně odvedené práce.

Mgr. Julie Polášková
Mgr. Václav Barták

 

 

20. června 2011