Vinařická hora

Školní výlet 9. ročníku měl za cíl nejenom odreagování před koncem školního roku, ale také seznámení s krásnou přírodní památkou v našem blízkém okolí.
Vinařická hora je chráněnou přírodní památkou, představuje významnou dominantu Kladenska. Jedná se o čedičový stratovulkán, jehož vrchol sahá do výše 413 m.n.m. Opuštěné lomy nám odkryly střídavě uložené vrstvy čediče, popela a utuhlé lávy. Svůj význam má hora také z hlediska výskytu teplomilných živočichů a rostlin, z nichž můžeme jmenovat například bělozářku liliovitou, jeřáb muk, muflona či strakapouda jižního.
Na vrcholu hory se nám odkryl nádherný výhled na Kladno, Buštěhrad, Slaný, horu Říp a pro ty, jejichž zrak byl ostříží, se odhalily i hory Českého středohoří.
Jako odměnu za strmé stoupání na horu jsme si mohli nasbírat lesní jahody a třešně, které rostly v blízkosti. To ocenili především ti, kteří své domácí svačiny zkonzumovali hned při příjezdu. Kdybychom tedy měli výlet ohodnotit školní známkou, pak věřím, že by mu žáci dali jedničku.
Mgr. Julie Polášková

 

13. června 2011