Indiánská stezka 2011

Dne 4. dubna tohoto roku se děti z naší školy zúčastnily místního kola soutěže
„Indiánská stezka“, které proběhlo v areálu Naučného střediska ekologické výchovy Cvrčovice – Čabárna.
Naši žáci se rozdělili do 8 hlídek ve třech kategoriích – žáci nejmladší, mladší a starší:
Adam Vrba – Štěpán Stolz
Mikuláš Plášek – Jan Dočekal
Michaela Nová – Martina Tajovská
Kateřina Müllerová – Kristína Fojtková
Ondřej Novák – David Bunda
Martin Novák – Jiří Musel
Marie Sedelmayerová – Anežka Kasalická
Michaela Kočárková – Kateřina Vávrová

Na soutěžící čekaly úkoly z nejrůznějších oblastí:
Topografie, uzlování, stavba stanu, ohně, značky (turistické, topografické a ochranářské), indiánská stezka, přírodní a kulturní památky, léčivé rostliny, chráněné rostliny, dřeviny, savci, ptáci, ryby, plazi a obojživelníci, nerosty a horniny, ochrana přírody, astronomie, abeceda táborníka a střelba z praku.
Letos nám ovšem počasí nepřálo, a tak byla soutěž přerušena a přeložena na jiný termín.

Navzdory této komplikaci se dětem akce líbila. Věří, že získaný čas využijí k doplnění některých vědomostí, a už teď se těší, jak budou střílet z praku, z luku či jak postaví stan.
Všem účastníkům děkuji za trpělivost a těším se na náhradní termín, který bude jistě v nejbližší době zveřejněn.
Michaela Ludvíková

 

5. dubna 2011